Lauritzen Consulting er etableret ultimo 2015. Jeg tilbyder analyser – såvel til strategiske overvejelser og beslutning som til implementering. Jeg laver både kvalitative analyser (fx survey-baserede) og kvantitative (effektanalyser, tidsrækkeanalyser, databaseanalyser oma). Arbejdsområderne afspejler de udfordringer, jeg som stifter tidligere har beskæftiget mig med. Jeg er også en erfaren ledelses- og proceskonsulent.

De vigtigste er:

– Kommunal, regional og statslig erhvervspolitik – bl.a. på iværksætterområdet, innovation og triple helix samarbejde samt koblingen erhverv-arbejdsmarked og byggeri
– Udfordringer på det grønne område, herunder energi- og miljøforhold samt bæredygtighed
– Konkurrence- og udbudsforhold
– Grænseoverskridende samarbejde, herunder Danmark-Sverige og Norden
– Professionel og kritisk evaluering af initiativer og projekter

Jeg har et godt netværk, der betyder, at jeg for lidt større opgaver kan “teame op” med andre.

Min baggrund er 4 år som direktør for det dansk-svenske øresundssamarbejde, 6 år som direktør for Erhvervs- og Byggestyrelsen og 9 år som direktør for Konkurrencestyrelsen.

Jeg har et solidt netværk i såvel den offentlige som den private sektor og har arbejdet både som leder og i bestyrelser.

Jeg har tilsluttet mig FN´s Global Compact.